Нашият екип

Разполагаме с екип от професионалисти, които ще се погрижат да останете доволни от нашите услуги.


Инж.Николай Томбаков

Управител

Магистърска степен по „Прецизна техника и уредостроене“ във „Технически Университет“ гр.Габрово 14.07.2010г.


Телефон: 0887366312


Светлана Томбакова

Строителен техник

Средно специално със специалност „Техник по геодезия и картография“ завършил във Техникум по строителство „Й. Николова”


Телефон: 0887425410


Инж.Васил Кунчев

Главен инженер

Висше образование със специалност „Машинен инженер“ завършено във „ВМЕИ“ гр.Габрово.


Телефон: 0885970666


Инж.Петър Андонов

Началник технически отдел

Висше образование със специалност „Строителен инженер по транспортно строителство“ завършено във „ВИАС“ гр.София.


Телефон: 0885970666


Тодор Тодоров

Началник производство технически отдел

Висше образование със специалност „Машинен инженер“ завършено във „ВМЕИ“ гр.Габрово.


Телефон: 0885263123


Сашо Никифоров

Технолог

Висше образование със специалност „Машинен инженер“ завършено във „ВМЕИ“ гр.Габрово.


Телефон: 0888192029


Георги Джонгов

Инженер автоматизация на производството

Висше образование със специалност „Машинен инженер“ завършено във „ВМЕИ-В.И.Ленин“ гр.София.


Телефон: 0887336480


Румен Ивановски

Ръководител монтаж на метални конструкции

Полувисше образование със специалност „Техник локомотивно машиностроене на дизелови Локомотиви“ завършено във Министерство на транспорта ПЖИ ”Тодор Каблешков” гр.София.


Телефон: 0888107910


Николай Дъбов

Технически ръководител

Средно образование със специалност „Машинен техник“ завършено във „Механотехника“ гр.Пазарджик.


Телефон: 0885056741


Георги Попиванов

Инженер строителство на сгради и съоръжения

Магистърска степен по „ПГС“ завършено във „ВНВСУ-ген.Б.Иванов“ гр.София.


Телефон: 0886511316


Петър Куков

Ръководител транспорт

Висше образование със специалност „Офицер от танковите войски“ завършил във ВНВУ”Васил Левски” гр.В.Търново.


Телефон: 0886404167


Тодорка Тимонова

Технически секретар

Висше образование със специалност „Специалист по ЕТМ“ завършил във „Институт по Машиностроене и електротехника“ гр.Пловдив.


Телефон: 0886511401


Мария Петрова

Главен счетоводител

Магистърска степен със специалност „Магистър по икономика“ завършила във „СА-Д.Ценов“ гр.Свищов.


Телефон: 0888108910

Желаете професионално изпълнение на Вашия проект?