За нас

ЗА НАС

Проектантско бюро „АРХИТЕКТУС“ ЕООД е създадено от арх. Христина Христозова през 2008 г. и е приемник на проектантско бюро „АРХИТЕКТОНИКА“ ЕТ.

Основната дейност на фирмата се изразява в предоставянето на проектантски и консултантски услуги в проектирането и строителството. Специализирани сме в проектирането на жилищни, обществено-обслужващи, производствени и складови сгради .

Предлагаме комплексно обслужване във връзка с реализацията на инвестиционното намерение. Изготвяне на проекти по всички части, необходими за издаване на разрешение за строеж и въвеждане на сградата в експлоатация, в сътрудничество с висококвалифицирани инженер – проектанти и фирми за строителен надзор по време на строителството.

Желаете професионално изпълнение на Вашия проект?