За нас

ЗА НАС

Проектантско бюро „АРХИТЕКТУС“ ЕООД е сьздадено от арх.Христина Христозова през 2008 г . и е приемник на проектантско бюро „АРХИТЕКТОНИКА “ ЕТ .

Основната дейност на фирмата се изразява в предоставянето на проектантски и консултантски услуги в проектирането и строителството.Специализирани сме в проектирането на жилищни , обществено-обслужващи , производствени и складови сгради .

Предлагаме комплексно обслужване вьв врьзка с реализацията на инвестиционното намерение .Изготвяне на проекти по всички части , необходими за издаване на разрешение за строеж и вьвеждане на сградата в експлоатация ,в сьтрудничество с висококвалифицирани инженер – проектанти и фирми за строителен надзор по време на строителството.

Желаете професионално изпълнение на Вашия проект?