Архитектус ЕООД - Проектанско бюро в гр. Пловдив

Проектантско бюро “АРХИТЕКТУС“ ЕООД е сьздадено от арх. Христина Христозова през 2008 г . и е приемник на проектантско бюро “АРХИТЕКТОНИКА“ ЕТ .

Основната дейност на фирмата се изразява в предоставянето на проектантски и консултантски услуги в областта на проектирането и строителството. Специализирани сме в проектирането на жилищни, обществено-обслужващи , производствени и складови сгради.

ВСИЧКИ ПРОЕКТИ
Жилищни сгради
Интериор
Обществени сгради
Промишлени сгради
  • Кьща за гости и зала за йога , с. Косово
  • Еднофамилна жилищна сграда -с. Белащица
  • Еднофамилна жилищна сграда в с.Белащица
  • Центьр за гуми “ ЕУРОКАТЕНА“ в гр. Пловдив
  • Магазин „“One More“ -Пловдив
  • Вилна сграда в курорт Равнища
  • Автомивка гр. Пловдив
  • Жилищна сграда – Остромила , Пловдив
  • Еднофамилна жилищна сграда -Севлиево
  • Центьр за смяна на масла в с.Войводиново
  • Еднофамилна жилищна сграда
  • Молитвен дом в гр.Асеновград
  • Еднофамилна жилищна сграда в с.Гьльбово
  • Двуфамилна жилищна сграда в с.Поповица
  • Еднофамилна жилищна сграда в гр. Пловдив
  • Еднофамилна жилищна сграда в гр. Асеновград
  • Еднофамлна жилищна сграда в гр. Асеновград
  • Хотел с ресторант в гр. Асеновград
  • Реставрация на цьрква- гр.Раковски
  • Двуфамилна жилищна сграда в с.Гьльбово
  • Многофамилна жилищна сграда в гр.Пловдив

Желаете професионално изпълнение на Вашия проект?